Vijačne stiskalnice in dodatki H&G

slika4

Slike stiskalnic

Slike dvižne naprave

Opis delov stiskalnice

1 Vijačna spirala

2 Glavni pogonski motor

3 Ležaj

4 Zobnik

5 Kontrolna plošča

6 Centralno mazanje enote

7 stiskalna naprava

8 Strojni zaskok

9 Varnostna ročka

10 Zabojnik

slika1

Slike in opisi dodatkov

Skice nakladalne površine

Stacionarna vijačna stiskalnica za stiskanje folije, odpadne plastične embalaže in PET plastenk.

slika 2
slika 3

Stacionarna vijačna stiskalnica z delilno prečko za stiskanje ostankov lesa ali lesenih palet (max. 1.25m x 1.25m)

Stacionarna vijačna stiskalnica z mešalom za stiskanje papirja in kartona maksimalne velikosti 600 X 600mm. Rotacijo polža poganja motor s stožčasto zobniškim prenosom. Mešalo enakomerno porazdeli odpadni material, da se ta ne zatika in ne povzroča ovir v notranjosti stiskalnice.

slika 4
slika 5

Stacionarna vijačna stiskalnica s prečnima trgalcema za karton za stiskanje večje kartonske embalaže, z avtomatskim polnjenjem. Dve prečni gredi, s specialnimi noži se vrtita vsaka v svojo smer, nasprotno druga drugi. Poganja ju motor z zobniškim prenosom. Kartonska embalaža se tako že predhodno razdrobi, da se ne zatika in ne povzroča ovir v notranjosti stiskalnice.

Stacionarna vijačna stiskalnica „drobilec lesa“ s specialnimi noži za stiskanje ostankov lesa ali lesenih palet (max. širina 1,20m). Dve prečni gredi, s specialnimi noži se vrtita vsaka v svojo smer, nasprotno druga drugi. Poganja ju motor z zobniško zobniškim prenosom. Ostanki lesa se tako že predhodno razdrobijo, da se ne zatikajo in ne povzročajo ovir v notranjosti stiskalnice.

slika 6
slika 7

Stacionarna vijačna stiskalnica z drobilcem za stiskanje tetrapak embalaže in ne predhodno zdrobljenih PET plastenk. Dva prečna drobilca se vrtita vsak v svojo smer, nasprotno drug drugemu. Poganja ju motor z zobniškim prenosom. Ostanki tetrapak embalaže in PET plastenk se tako že predhodno zdrobijo, da se ne zatikajo in ne povzročajo ovir v notranjosti stiskalnice.

Stacionarna vijačna stiskalnica / dvojni polž – dvokomorni model za ločeno stiskanje folij, odpadne plastične embalaže in zdrobljenih PET plastenk.

slika 9
slika 10

Stacionarna vijačna stiskalnica / dvojni polž z mešalom – dvokomorni model za ločeno stiskanje folij, odpadne plastične embalaže, in zdrobljenih PET plastenk ter papirja in kartonske embalaže max. velikosti 600 X 600mm.

Mešalo poganja motor z stožčasto zobniškim prenosom. Mešalo enakomerno porazdeli odpadni material, da se ta ne zatika in ne povzroča ovir v notranjosti stiskalnice.

Stacionarna vijačna stiskalnica / dvojni polž – enokomorni model za stiskanje folij, odpadne plastične embalaže, in zdrobljenih PET plastenk.

slika 11
slika 12

Stacionarna vijačna stiskalnica / dvojni polž s specialnimi noži – enokomorni model za stiskanje večje kartonske embalaže. Dve prečni gredi, s specialnimi noži se vrtita vsaka v svojo smer, nasprotno druga drugi. Poganja ju motor z zobniškim prenosom. Kartonska embalaža se tako že predhodno zdrobi, da se ne zatika in ne povzroča ovir v notranjosti stiskalnice.

Kontaktirajte nas

Telefon:
+386 (0)3 42 44 110

GSM:
+386 (0)51 233 120

E-pošta:
info@ekoplus.si

Oddaj povpraševanje


Sorodni izdelki